01 ธันวาคม 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลธัญบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลธัญบุรี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลธัญบุรี เรื่อง การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

5. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 5 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 ตึก 4 ชั้น โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0-2577-2600 - 2 ต่อ 455

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

19 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 188 ครั้ง

Engine by shopup.com