29 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 52 อัตรา รับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 52 อัตรา รับสมัครวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 11 อัตรา

- สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน นาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 ณ สนามหน้ากองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้สมัครจะต้องมาถึงสถานที่รับสมัคร ก่อนเวลา 08.00 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

20 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1519 ครั้ง

Engine by shopup.com