01 ธันวาคม 2563

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความโรงพยาบาลบางพลี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลบางพลี รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบางพลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลบางพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (บริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (เทคนิค) จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เทคนิค) จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (บริการ) จำนวน 13 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ (บริการ) จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งพักงานเปล (บริการ) จำนวน 2 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2752-4900-1 ต่อ 2920 - 2922 ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

21 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 209 ครั้ง

Engine by shopup.com