29 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช รับพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (กวม.) จำนวน 1 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (กวม.) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 


กลุ่มงานบริการ

1. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (กวม.) จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (กวม.) จำนวน 2 อัตรา

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (กวม.) จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (กวม.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 1076 ครั้ง

Engine by shopup.com