19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 26 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักโบราณคดี     จำนวน 4 อัตรา

2. ตำแหน่งภัณฑารักษ์     จำนวน 2 อัตรา

3. ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ (ด้านภาษาและวรรณคดี)     จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักจดหมายเหตุ     จำนวน 3 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านการอนุรักษ์)     จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนายช่างประณีตศิลป์ (ด้านช่างศิราภรณ์)     จำนวน 2 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์)     จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ)     จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างหล่อ     จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า     จำนวน 2 อัตรา

11. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ     จำนวน 1 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 3 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์     จำนวน 2 อัตรา

14. ตำแหน่งพนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564" ตั้้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

23 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 409 ครั้ง

Engine by shopup.com