19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับบุคลากร จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับบุคลากร จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1-4     จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักการภาคโรง     จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว)     จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว)     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว)     จำนวน 1 อัตรา

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://www.redcross.or.th หรือเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 379 ครั้ง

Engine by shopup.com