19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเขตบางซื่อ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

สำนักงานเขตบางซื่อ รับลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานขับรถ     จำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน 8 อัตรา

3. พนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน)     จำนวน 2 อัตรา

4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน)     จำนวน 1 อัตรา

5. พนักงานประจำรถ (รถดูดไขมัน)     จำนวน 1 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 591 ครั้ง

Engine by shopup.com