19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมสรรพสามิต รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2563

กรมสรรพสามิต รับบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ     จำนวน 2 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ     จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน 2 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จำนวน 5 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 1111 ครั้ง

Engine by shopup.com