19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 56 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)     จำนวน 18 อัตรา

2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)     จำนวน 25 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)     จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)     จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.)     จำนวน 2 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)     จำนวน 4 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

7. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี)     จำนวน 1 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)     จำนวน 2 อัตรา

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.fpo.go.th  คลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ https://fpo.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 311 ครั้ง

Engine by shopup.com