19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค     จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการค     จำนวน 4 อัตรา

3. พนักงานซักรีด กลุ่มงานบริการค     จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) สามาราถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2534-
2940

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

 

30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 379 ครั้ง

Engine by shopup.com