07 สิงหาคม 2563

HIGHTLIGHTS

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รับสมัครเข้ารับราชการ 150 อัตรา
ขยายเวลาวันที่ 29 ก.ค. - 5 ส.ค. 63

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

จำนวน 150 อัตรา

(ชาย 128 อัตรา / หญิง 22 อัตรา)

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป


    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.parliamant.go.th หรือที่ https://hris.parliament.go.th/job/

อ่านเพิ่มเติม......

 

กรมประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
จำนวน 12 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่  5 - 26  สิงหาคม  2563
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ www.prd.go.th

อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com