19 มกราคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

HIGHTLIGHTS

การประปานครหลวง

รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 
จำนวน  13  อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 ม.ค. 64

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 12 อัตรา 

1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 6 อัตรา 
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา 
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
2. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา 
- ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต

สมัครออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjjob.com  คลิก "ระบบรับสมัครออนไลน์"
กรมสรรพากร
รับสมัครสอบแข่งขันรับราชการ
จำนวน 631 อัตรา
1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 265 อ.
2. เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 350 อ.
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 16 อ.
สมัครได้ทาง http://www.rd.go.th,
https://tax.thaijobjob.com
อ่านประกาศเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลพบุรีจัดบูธ OTOP “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชวนเที่ยวลพบุรี

เพิ่มเติม+

สมัครด่วน.com เลือกสรรงานดี เพื่อคุณก่อนใคร งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การศึกษา ข่างแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์

Engine by shopup.com